vodna skulptura

 

 

competition entry: 1st prize

location: Ljubljana, Slovenia

project date: 2016

completion date: 

area: 75 m2

type: public

client: Municipality 

 

 

project team: Mojca Kocbek Vimos, Primož Boršič

 

 

 

SPATIAL CONFIGURATION

The sculpture is located in the centre of the capital city - Ljubljana at the junction of Slovenska and Tomšičeva Street. Slovenska Street is generally perceived as one of the most important streets of the city centre. It has recently been renovated and closed for traffic with the exception of public transport in order to expand the space for pedestrians and cyclists. The result of the renovation is a “shared space” traffic organisation, involving buses, cyclists and pedestrians. It has turned out to be a great solution. The renovation also included new paving, lighting and urban furniture. Tomšičeva Street, on the other hand, is a dead-end street, with little public programme, parking spaces on both sides, attracting less pedestrian traffic than its neighbouring streets.

Furthermore, the sculpture does not separate the different characters of these two streets, but creates new interactions of the two spaces, framing views, channelling the passenger flow, connecting. It becomes a programmatic node, which re-channels a part of the dynamics of Slovenska Street to Tomšičeva Street. The spatial loop creates a new micro-space inside the existing one.

 

THE CONCEPT

On the one hand, the proposal acknowledges the local context, time cycles (day, night, seasons), as well as the space and the movement of people in relation to the space. On the other hand it aims to create a new identity in this part of Slovenska Street, which would be transferred further to the city itself. It has the potential to become a significant node within the existing network of water fountains and sculptures of the city of Ljubljana. With its fluid form, XL size and reflective finish (polished stainless steel), it could become a new meeting point – a new icon of the city.

The sculpture resembles a continuous loop, dynamic and fluid, which changes its appearance depending on the position of the spectator. Within its form, there is an abstract presence of an invisible, but always present and essential part of every urban environment: infrastructure. Its shape resembles infrastructure, which has emerged from the ground. Water flows from the end of the tube, and disappears into the ground. It is a continuous water cycle, which is present in the nature at all times. Metaphorically, it stands as a reminder that water is of great importance for every society and should never be taken for granted.

 

INTERACTIVITY

Interactivity is also encouraged. Those parts of the sculpture that are in contact with the ground, act as a bench, so users can sit on it, socialize and observe. The flow of water is digitally programmed, so various rhythms and intensities of the flow can be achieved and altered within a short timeframe. LED lights and mist makers are integrated under the metal grate, so unusual visual effects of light volume can be achieved at night.

 

 

 

LOKACIJA

Stičišče Tomšičeve ulice in Slovenske ceste predstavlja stičišče dveh raznolikih-precej neenakovrednih ulic: tako po svoji vsebinski plati kot tudi po prometni dinamiki. Ob vsebinsko in dimenzijsko dominantni in prenovljeni Slovenski cesti, se ob njej začenja/končuje Tomšičeva ulica, ki ima zaradi svojega ‘slepega’ izteka na zahodni strani, ter nejasne navezave proti Knafljevem prehodu na njenem vzhodu, precej zapostavljeno vlogo, v primerjavi z ulicami v njeni neposredni bližini. Kljub temu, da se vzdolž Tomšičeve ulice niza vrsta historično pomembnih javnih objektov in da se v njenem izteku proti zahodu razrašča eden lepših kostanjevih drevoredov z vizuro na Tivoli, ostaja vse to, na njenem stičišču s Slovensko cesto, malo zaznavno.

 

STIČIŠČE-UMESTITEV

Umestitev vodne skulpture v prostor je tako sledilo viziji – subtilno nadgraditi, odpreti in povezati Tomšičevo ulico s stičiščem Slovenske ceste in dalje s Knafljevim prehodom. Izbrana lega skulpture tako povzema smer Tomšičeve, se fizično naveže na prostor Slovenske ceste in uokvirja poglede proti Tivoliju na zahodu, kakor tudi proti okoliškim historičnim objektom, odvisno od točke pogleda.

Umestitev vodne skulpture, predvsem pa njena pojavnost, tako ne zapira, ne ločuje, ampak odpira, uokvirja in povezuje dve različni entiteti v želji, da bi se skozi skulpturo proti Tomšičevi ulici usmeril vsaj del ulične dinamike, ki je trenutno zgoščen le na Slovenski cesti

 

SKULPTURA ZA MIMOIDOČEGA

Vedeli smo, da moramo poiskati prostorski element, ki bo prepletel dve vsebinsko precej neenakovredni ulici in ki bo uokvirjal poglede iz vseh strani…Vedeli smo, da skulptura ne sme ustvariti ovire v prostoru in ne sme postati samozadostno obeležje, okoli katerega bi se hodilo in ogledovalo po principu galerijskih eksponatov…

Predvsem pa, nam je bila najbolj pomembna izkušnja mimoidočega: kako se giblje v odnosu do skulpture, kako jo zaznava in kako  jo uporabi. Pomembno se nam je zdelo ‘zapeljati’ mimoidočega v prostor skulpture, ki bi na ta način postala atraktivna in interaktivna  točka javnega prostora

 

SKULPTURA IN NJENA VSEBINA

Vodna skulptura je oblikovana na način, ki zaznamuje obeležje glavne ulice mesta, ustvarja novo prepoznavno identiteto, ter dopolnjuje obstoječo mrežo skulptur in fontan znotraj mestnega središča Ljubljane. S svojo fluidno formo in dimenzijo, kakor tudi z materialom, ustvarja privlačen orientir v prostoru. Znotraj znanih in pragmatičnih arhitekturnih form, uvaja nova vodna skulptura svoj lasten jezik in pojavnost. Kontinuirana prostorska zanka, silhueta, ki je znotraj svoje dinamične in brezkončne forme kakor vez med ulicami...

Prisotna pa je tudi abstrahirana komponenta nevidnega, a neizbežno prisotnega dela vsakega mesta: infrastrukture. Forma skulpture se spogleduje s cevjo, ki vznikne iz tal, po kateri transportiramo, za obstoj človeka nepogrešljivo dobrino, vodo. In preko zanke, silhuete, se voda ponovno vrne v tla, nazaj k zemlji. Prispodoba večnega ciklusa narave. Skulptura na jasen način opominja sodobnega prebivalca mesta, da je voda dobrina, ki ni samoumevna in jo je potrebno ceniti ter z njo ravnati varčno.

Ta skulptura je namenjena ljudem. Je sodobna, je privlačna in kot nova interaktivna točka. Na delih, kjer se dotika tal, deluje kot urbana oprema in omogoča posedanje ter opazovanje ritma in različnih intenzivnosti vodnega curka, kakor tudi opazovanje dogajanja na ulici. Pod rešetko vgrajene šobe lahko ustvarjajo vodne meglice, ki v poletnih mesecih ustvarjajo prijetno klimo in mističen ambient.