Urbana skulptura

 

competition entry: 2nd prize
location: Ljubljana, Slovenia
project date: 2021
area: 50 m2
type: public
client: Outsider magazine and Centre for Creativity

project team: Mojca Kocbek, Sara Bogičevič

 

LOKACIJA


Lokacija urbane skulpture leži na dvignjenem platoju, v neposredni bližini Plečnikove trafike, ob pomembnem stičišču Narodne univerzitetne knjižnice, Trga francoske revolucije in Križank. Natečajno območje se s svojim predprostorom odpira proti Križankam, kot vizualno najbolj prezentna os pa je navezava na Narodno univerzitetno knjižnico na drugi strani ulice. Kot najmočnejši vzgib pri snovanju koncepta urbane skulpture sta bila monumentalnost knjižnice in členjen ulični ambient s svojimi mikroambienti - Plečnikova izjemno tankočutna kompozicija in ritem v prostoru, s katero je učinkovito mehčal robove ulice in parterje kulturnih ustanov.

 

ZASNOVA – KONCEPT


Ideja natečajne rešitve temelji na težnji po vzpostaviti urbanega ambienta, ki bo 'zapeljal' mimoidočega v območje urbane skulpture, ki bi na ta način postala atraktivna in interaktivna točka javnega prostora. Najpomembnejša je izkušnja mimoidočega: kako se giblje v odnosu do skulpture, kako jo zaznava, se jo dotika in kako jo uporabi. Pojavnost urbane skulpture tako povezuje in ustvarja novo aktivno stičišče po meri uporabnika. Prostor, kjer se ljudje lahko zadržujejo in srečujejo, je tisti ključni segment javnega prostora, ki naredi mesto 'živo'.
Urbana skulptura je oblikovana na način, ki v največji možni meri podpira karakteristiko materiala -zbite zemlje: kompaktnost, slojevitost, zrnavost oz. teksturo in masivnost v njeni primarni pojavnosti. Ideja skulpture je, da bi se prezentirala v optimalno kompaktnem volumnu na eni strani in volumnu, ki bi bil umeščen in oblikovan po meri človeka... na nek način skulptura nadaljuje zgodbo Narodne univerzitetne knjižnice in mikroambientov vzdolž Vegove ulice.
Členitev - izdolbine volumna skulpture se odzivajo na ozelenitev na njeni severni strani in na območju natečajne lokacije, odzivajo se na poglede proti NUK-u, ulici in trafiki na V strani in proti Križankam ter Trgu francoske revolucije na njeni južni strani. Odzivajo se na človeka, ki lahko uporabi skulpturo na več načinov: sedišča so dimenzionirana na način, da dajo človeku občutek zavetja (biti znotraj) ali pa možnost druženja, kontemplacije in razgledišča. Skulptura je dimenzionirana na način, da lahko deluje kot prostor za posedanje, druženje oz.predstavitve tudi na dvignjenem nivoju, kjer se odpre nova perspektiva na mestno dogajanje – kot aluzija na Plečnikove dvignjene platoje vzdolž ulice. Obenem lahko ta dvignjena ploskev služi kot središčni element-miza za predstavitve in druženja.