SNG Dramacompetition entry: honorable mention
location: Ljubljana, Slovenia
project date: 2017
area: 8600 m2
type: public
client: SNG Drama Ljubljana

project team: Mojca Kocbek Vimos and Dekleva Gregorič architects: Aljoša Dekleva, Tina Gregorič, Naia Sinde, Jan Žužek, Martin Kruh, Martina Marčan, Vid Zabel